dissabte, 6 de juny del 2015

Unitat didàctica: Colorpedia

Colorpèdia és una proposta de treball de curs de l'assignatura "Programes Multimèdia Infantils i Juvenils” de la Menció en TIC del Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Primària, es tracta d’una unitat didàctica destinada a cicle inicial, elaborada per Francecs Montero i per mi mateixa, Macarena Pérez. 

Aquesta proposta gira al voltant de les emocions i està vinculada a l’àrea artística. Les emocions estan molt associades a l’art, ja que a més de ser un mitjà d’expressió, és tot allò que no és utilitari però que serveix per ser feliç. En aquest sentit les TIC ens aporten molts recursos que ajuden a la realització d’activitats que afavoreixen una expressió sana d’aquestes emocions.

El recurs principal d’aquesta unitat didàctica són les BeeBot, molt relacionades amb l’educació infantil i el primer cicle, però que habitualment no formen part de l’àrea artística. Es tracta d’un element interesant ja que té una forma molt propera a la sensibilitat dels nens i els infants poden interactuar físicament amb ell.

Analitzant amb el model SAMR, les Beebot, per exemple, estan dins de l’apartat de millora, concretament com a augment, i parlant en general de la unitat, de la Taxonomia de Bloom, es desenvolupa l’activitat de crear, ja que en ser sessions vinculades a l’àmbit artístic, té un pes molt important el fet de produir, idear i elaborar una obra pròpia.

Existeix una certa dificultat a l’hora de vincular l’art i les TiC, ja que a primària la competència artística té un enfocament molt més manipulatiu i experimental que no pas tecnològic. Tot i així, la relació entre TIC i art és evident, i acostar aquests dos termes en conjunt ha estat un dels principals objectius que ens hem proposat. 


Aquest projecte està editat en un format Pecha-Kucha, el qual consisteix en una presentació de 20x20 (20 diapositives i cadascuna amb una durada de 20 segons). La idea era crear una presentació creativa i gràfica. A continuació, us adjunto el vídeo de la presentació: dimecres, 3 de juny del 2015

Univers NINUS

L’Univers Ninus és un projecte educatiu adaptat a l’educació infantil que neix per a que els alumnes desenvolupin les seves capacitats entorn als eixos següents:

  • Ser i actuar de forma autónoma.
  • Pensar i comunicar.
  • Descobirr i tenir iniciativa.
  • Conviure i habitar el món.


L'Univers Ninus utilitza diferents suports per descobir les capacitats, objectius i continguts que es treballen en les àrees incloses en el currículum d'infantil. Aquests suports són fitxes, contes i contes interactius. Els personatges que ofereix aquest projecte són el fil conductor de l'aprenentatge i estan presents en tots els suports. A partir d'aquests recursos es treballa des de la psicomotricitat, el treball en equip, la comprensió oral, el raonament, el comportament i aspectes cognitius. Quan vaig llegir sobre aquest tipus de projecte que moltes escoles ja posen en pràctica a les seves aules, vaig comprendre que les tecnologies van molt més enllà de una pantalla, ja que podem interactuar fisicament amb elles i amb metodologies i activitats com aquests, és possible unir les TIC amb els continguts a treballar amb els nens i nenes. 

Tot i que és un projecte per a educació infantil, l'he trobat molt interessant per que se'n va de totes les metodologies i idees que teniem fins ara de treballar amb els alumnes i trobo que és una proposta molt interesant per dur a la pràctica. 

dissabte, 16 de maig del 2015

Robòtica a l'aula infantilAvui en dia hi ha moltes noves maneres de treballar dins l'aula, però cada vegada més s'està treballant a partir de la tecnologia i els recursos que aquesta ens aporta. Cercant diferents articles sobre el tema de l'Scratch, el qual consisteix en treballar en base a l'aprenentatge del llenguatge de la programació que permet als participants aprendre amb la robòtica, vaig anar a parar a un article que em va cridar molt l'atenció. Aquest tracta de la entrada dels robots a l'aula d'infantil, parlant de les BeeBot i Lego Wedo.

D'acord amb allò que es diu en aquest, la introducció de la robòtica a les aules incrementa una motivació per part dels alumnes que fa que tinguin ganes d'aprendre i experimentar amb aquells nous materials. Amb projectes com treballar la robòtica i la programació a les aules, es pretén iniciar un desenvolupament d'habilitats, capacitats i competències bàsiques a través de la resolució de petits reptes d'aprenentatge diaris. 


La robòtica ens permet treballar els continguts curriculars enfocats de manera diferent, molt més pràctica i tenint la capacitat d'anar proposant petits reptes diaris on els alumnes hauran d'anar assolint. A partir d'aquests materials es poden treballar totes les àrees curriculars a partir de l'assaig i l'error dels propis nens i nenes.

Cada vegada més hem de valorar la robòtica educativa com un recurs més per a l'aprenentatge, ja que desperta curiositat cap allò fins ara poc conegut pels més petits. 


dijous, 30 d’abril del 2015

Explicar contes avui

M'agradaria compartir amb vosaltres una aplicació que es va presentar a la Universitat que vaig trobar molt interessant per a posar en pràctica amb els més petits. És tracta d'una aplicació exclusiva per a iPad i iPod touch on es requereix tenir iOS 5.1.1 o posterior. Tot i tenir aquesta limitació per tal d'utilitzar-la, és un recurs molt recomanable. Aquesta es diu "Contes clàssics".

Es tracta d'una aplicació de contes clàssics dirigida a càrrec de la Fundació la Caixa. Podem trobar tot una sèrie de contes, tan en català com en castellà, els quals es van afegir a mesura que l'aplicació es va renovant. Aquests contes es poden simplement llegir, escoltar o mirar o, també, l'infant pot interactuar. Interactuar de manera que pot grabar-se o enregistrar la veu llegint el conte i després escoltar-lo, com també pot decidir per un començar, que escriure, com si vol canviar la temàtica del conte. És una aplicació que deixa la imaginació i creació en mans dels més petits, de manera que fa que aquests siguin els protagonistes.

En ser un aplicació destinada especialment a un públic infantil, és totalment segura i fora de publicitat. A més, la seva utilització és molt simple, el que proporciona una autonomia i llibertat a l'infant en un entorn segur.

Pel que fa la taxonomia de Bloom, l'aplicació fomentaria la creació de l'infant, com també el seu anàlisi, ja que està constantment observant, investigant, recopilant informació... Pel que fa el model SAMR, aquesta aplicació, a més de ser una millora equivalent a un augment de la tasca inicial simple (llibre), també es podria considerar que forma part de la transformació, concretament de la redefinició. Considero que està inclosa dins d'aquest apartat per que l'aplicació ens ofereix tot un seguit de funcions que, farà uns anys, eren inimaginables poder fer a través d'una màquina i amb un simple conte. dilluns, 27 d’abril del 2015

Aplicació DIC DIC

Avui en dia podem trobar infinites aplicacions destinades a nens i nenes, però no totes aquestes solen ser segures i fiables per als més petits. DIC DIC és una aplicació per aprendre ortografia i vocabulari alhora que l'infant interactua i juga. Aprèn de manera inconscient i va treballant l'escriptura i la correspondència so-grafia
DIC DIC és un aplicació totalment segura, sense publicitat ni vendes integrades. És atractiva pel que fa els infants, com també productiva. A més, és una aplicació de funcionament senzill i intuïtiu, on els nens i nenes poden jugar amb autonomia i seguretat. Esta destinada a infants dels 2 als 8 anys i es pot treballar tan la llengua materna, com una llengua estrangera, ja que es deixa escollir la llengua entre anglès, francès, català i castellà.

És un recurs que he considerat molt apropiat i convenient per a posar en pràctica amb els alumnes o des de casa mateix les pròpies famílies, ja que és una bona manera de treballar el vocabulari a través del joc. A més, l'aplicació permet escollir el nivell de dificultat, quina llengua es vol practicar i l'ús o no de pistes. 

A continuació, us deixo l'enllaç d'un vídeo promocional de l'aplicació on es mostra el seu funcionament:  https://vimeo.com/66080896Pel que fa la taxonomía de Bloom, seria una aplicació on s'aplica i s'analitza allò observat i allò que l'infant sap, de manera que aquest edita, executa, compara, prova... I pel que fa el model SAMR, seria una aplicació d'augment, de millora, ja que actua com a substitució, però, aniria cap a la part de transformació i modificació, ja que va més enllà de la simple activitat, ens aporta moltes més accions que fan que l'aplicació enriqueixi les seves funcions educatives. 

divendres, 24 d’abril del 2015

"Com llegir amb els que encara no en saben?"

Passada la diada de Sant Jordi, vaig llegir un article que em va cridar molt l'atenció. Com llegir amb els que encara no en saben? Bona pregunta i amb molt bona resposta també.

Tot i que els més petits moltes vegades sembli que no s'assabenten d'allò que se'ls està explicant, cal fer-ho per a que es vagin familiaritzant amb les paraules, els sons, els diferents tons de veu...

Llegir amb els més petits, tal i com comenta Paula Veciana en el seu article, és favorable per un seguit de punt:


  • Llegir per a parlar millor, ja que quan més és llegeix, més s'aprèn i s'adquireix coneixement.
  • Llegir per fer-se gran. Hi ha contes destinats pels més petits que ajuden a tractar temes que poden ser delicats però que cal tractar amb els infants, com el tema de la mort o de les emocions. També hi ha contes que ajuden a l'infant a treure hàbits i passar a ser un "nen gran".
  • Llegir per arribar més lluny pel que fa els propis interessos de l'infant. Un llibre ajuda al nen a observar, conèixer, descobrir, experimentar, imaginar...


A arrel d'aquest article, vaig recordar que fa uns anys enrere, vaig haver de treballar els hàbits a partir dels contes per a nens i nenes d'infantil o fins i tot d'escola bressol. Un conte o un llibre, tant si és per ser llegit o escoltar, és un bon recurs per aprendre, conèixer, investigar, descobrir, imaginar...

A continuació, us adjunto un conte que vam fer per treballar l'hàbit del pas de bolquer a l'orinal, un gran pas en la vida de tot infant. Aquest conte va ser creat, escrit, il·lustrat i editat de manera pròpia. Espero que en algun moment sigui útil per qualsevol infant i no tingui por a donar aquest pas tan gran!


                             
dimarts, 21 d’abril del 2015

Diada de Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi a Catalunya és una festa que es celebra el 23 d'abril amb el Dia del Llibre i la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l'amor. Alhora, és una jornada i tradició que reivindica la cultura catalana. Com a tradició catalana, des del segle XV és costum regalar una rosa vermella "com la sang" a l'estimada. A la dècada de 1930 s'hi afegeix la costum de regalar un llibre al noi, amb motiu del dia del llibre. 

D'aquesta Diada, data la llegenda del cavaller Sant Jordi que per rescatar a la princesa estimada, va haver de matar al drac que la tenia presonera. De la sang del drac, van sorgir roses de color vermell com la sang. D'aquí la tradició de regalar roses vermelles a les noies.

En motiu d'aquesta tradició, és interessant que els nens i nenes coneguin la seva llegenda i, en els millors dels casos, puguin representar-la o treballar-la de manera pràctica. 


La meva proposta per a treballar el Sant Jordi i alhora fomentar la pràctica de les TIC a l'aula, és treballar-lo a partir del Glogster. Glogster és una aplicació web 2.0 que ens permet crear murals digitals multimèdia. Els murals creats a partir d'aquesta eina, poder ser impresos, inserits en una web, projectats i utilitzats a classe mitjançant una PDI. 

A continuació, us deixo una proposta que vaig fer per a treballar el Sant Jordi a partir d'aquesta aplicació. A partir d'aquest mural, es pot accedir a pàgines web que et porten a la llegenda i a una pàgina amb activitats i jocs motivadors per als infants sobre la llegenda. A més, el mural inclou una música i un vídeo.