dissabte, 28 de març de 2015

Utilitat dels mapes conceptuals

Un dia se'ns va plantejar pensar quins conceptes van relacionats amb l'assignatura que actualment estem cursant de "Productes multimèdia infantils i juvenils". 

Cadascú dels alumnes, va pensar tres conceptes, dels quals, alguns d'ells van ser: xarxa, programes, internet, software, hardware, aprenentatge, aplicacions educatives, núvol, comunicació, xarxes socials, robòtica, competència digital, simulació, interactivitat, realitat augmentada, multimèdia, editors...

De tots aquests conceptes, se'ns va demanar crear un mapa conceptual amb cinc d'ells. Un mapa conceptual és un tipus de mapa on s'uneixen paraules o conceptes a partir d'altres paraules que li donen sentit. Aquests serveixen per exposar o resumir.

Per a fer el mapa conceptual, teniem a la nostra disponibilitat tres editors:
  • Cmap Tools: programa que requereix la seva instalació a l'ordinador per poder-lo utilitzar.
  • Bubbls.us: programa on-line i gratuit amb l'inconvenient de no poder utilitzar totes les funcions.
  • Webspiration classroom: programa on-line i gratuit però nomès durant 30 dies. 


Mapa conceptual fet amb el Webspiration classroom


Mapa conceptual fer amb el Bubbls.us
Però... Quina utilitat tenen aquests mapes conceptuals a cicle inicial? Molta més de la que ens podem pensar. Un mapa conceptual ens pot ajudar com a mestres a treballar qualsevol tema amb els nostres alumnes per a que puguin veure allò que és més important i cal destacar del que s'està aprenent. A partir del mapa conceptual, es poden treballar els conceptes més destacables que volem que adquireixin els alumnes. D'aquesta manera, a més de sintetizar, també els estarem ajudant a cercar allò més important de tota una gran informació. 

diumenge, 15 de març de 2015

Ampliem vocabulari!

El cicle inicial és una etapa on els nens i nenes han d'anar aprenent totes les paraules possibles i els conceptes per tal d'ampliar el seu vocabulari. És una etapa clau que serveix com a base de tot el seu procés d'aprenentatge. A més, també és el moment en què comencen a veure i treballar les primeres grafies amb accent i es comencen a fixar en l'ortografia de les paraules. Però, som conscients que no és una tasca senzilla la d'aprendre a escriure correctament, per això, existeixen moltes activitats i jocs on els infants poden aprendre jugant de manera dinàmica. 

A continuació, us adjunto un enllaç del portal Edu365 on, entre totes les activitats i jocs que ens ofereix, he trobat un de molt interessant per a treballar vocabulari, frases, escoltar com es diuen les paraules tot participant en el propi joc. Concretament aquest recurs tracta la temàtica del mercat, per tant, es pot aprofitar per treballar a l'aula amb la PDI en el moment de treballar el vocabulari relacionat amb el mercat, com fins i tot es pot complementar amb una visita o mini-sortida a visitar el mercat!
divendres, 13 de març de 2015

Quins recursos utilitzen les escoles?

A segon curs del grau en Mestre en Educació Primària, fem una petita estada a escoles d'educació primària. L'escola on vaig anar va ser l'escola Amistat de Figueres (Girona). 
L'Amistat és una comunitat d'aprenentatge on hi ha alumnes de moltes cultures diferents que conviuen en una mateixa comunitat. Es dóna molta importància a les relacions entre tots els membres que la formen, ja siguin alumnes, mestres com famílies. Tothom juga un paper primordial pel que fa l'educació dels més petits i tothom té l'oportunitat de participar. 

La meva experiència en aquesta comunitat ha sigut molt profitosa i m'ha ensenyat a veure l'ensenyament des d'un altre punt de vista. És una escola que no utilitza llibres, ni tampoc segueix unes matèries concretes, però, utilitzen les TIC constantment.

L'escola en sí, té un bloc on hi ha tot una sèrie d'aplicacions educatives per a poder jugar i aprendre des de casa. A més, cada cicle té el seu propi bloc.

En el bloc de cicle infantil, cicle al qual es centra aquest bloc, es mostren totes aquelles activitats que fan diàriament per que així les famílies puguin saber el que fan i deixen de fer els seus fills i filles.

En aquest bloc, hi ha tot una sèrie de recursos i aplicacions molt interessants destinades a aquest cicle. Entre totes les aplicacions, destacar-ne una que em va cridar molt l'atenció i em va agradar personalment. 


L'aplicació a destacar és un recurs per treballar medi, concretament el cicle de l'aigua. Em va cridar l'atenció per que veig que és un recurs que crida molt l'atenció dels alumnes i els ajuda a aprendre de manera interactiva alhora que els motiva.

Són un seguit d'activitats amb la Gota Rita, protagonista i guia de totes les activitats.

A continuació, us deixo l'enllaç a l'aplicació: Aprendre el cicle de l'aigua amb la Gota Rita.
Considero que és una aplicació molt recomanable per a treballar amb els nens i nenes de cicle inicial, ja que ajuda a aprendre la importància que té l'aigua a partir de jocs i activitats dinàmiques que criden l'atenció dels més petits.divendres, 6 de març de 2015

Plataforma ISSUU

En relació a l'entrada anterior de creació de contes, m'agradaria comentar també la plataforma ISSUU. ISSUU és una plataforma on-line gratuïta que actua com a revista digital. És un recurs on es poden publicar treballs, contes, fotografies, etc., que et permet compartir-los de manera pública a partir d'un enllaç. 

ISSUU, enfocat a cicle inicial, és un bon recurs per a exposar i publicar contes que poden ser o no creats pels propis mestres. També, permet fer un recull de totes les tasques dels alumnes per fer-ho públic i tenir el seu accés sempre que es requereixi.

Per veure de quina manera podem explotar al màxim aquest recurs, pel que fa l'àrea de llengües, no tant sols podem estar parlant de publicar un llibre, sinó també podem escanejar les feines o escrits dels alumnes per tenir un recull i fer un "llibre digital" que podrà tenir tothom. Des de l'àrea de plàstica, podem utilitzar-lo per a fer un recull de dibuixos, mosaics... 


Considero que és interessant aprofitar tot el possible els recursos que se'ns ofereixen per a treballar amb els nostres alumnes. Per això, m'agradaria compartir un conte penjat amb aquesta plataforma de creació pròpia. Aquest conte serveix per treballar amb els infants el valor de l'amistat i la soledat que poden sentir els nens i nenes quan es senten diferents a la resta. dijous, 5 de març de 2015

Storybird, crear i llegir contes!

Storybird és una aplicació ideal per a crear i llegir contes on-line. Alhora també actua com a xarxa social perquè permet compartir les creacions pròpies a les xarxes socials o bé a la propia pàgina de la web. Tot i que demana un registre per poder accedir-hi, esdevé un recurs molt útil per a fomentar la creativitat i imaginació dels alumnes.

Amb aquest recurs, els nens i nenes poden tant llegir els llibres que ja estan creats, o bé, poden crear el seu propi amb les imatges que el programa ja té incorporades. Aquestes imatges estan organitzades per temàtiques, cosa que facilita la seva cerca segons el tema que es vol tractar.

És una bona oportunitat per als alumnes perque els permet anar afegint diferents pàgines amb els seus dibuixos pertinents en el seu llibre de manera gairebé automatica. En cada pàgina, a més, poden decidir en quina posisció volen la imatge i allà on volen el text, ja que, a més de incorporar imatges, permet afegir text per a redactar el conte.

Considero que seria un bon recurs per a aplicar amb els alumnes per així donar-los la llibertat per a decidir que és el que volen redactar i de quina manera tot utilitzant les imatges i dibuixos que més els hi agradin o els hi cridi l'atenció.

A continuació, us deixo l'enllaç a una sèrie de tutorials per a poder entendre el seu funcionament i aprofitar al màxim tot allò que ens ofereix.