dissabte, 6 de juny del 2015

Unitat didàctica: Colorpedia

Colorpèdia és una proposta de treball de curs de l'assignatura "Programes Multimèdia Infantils i Juvenils” de la Menció en TIC del Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Primària, es tracta d’una unitat didàctica destinada a cicle inicial, elaborada per Francecs Montero i per mi mateixa, Macarena Pérez. 

Aquesta proposta gira al voltant de les emocions i està vinculada a l’àrea artística. Les emocions estan molt associades a l’art, ja que a més de ser un mitjà d’expressió, és tot allò que no és utilitari però que serveix per ser feliç. En aquest sentit les TIC ens aporten molts recursos que ajuden a la realització d’activitats que afavoreixen una expressió sana d’aquestes emocions.

El recurs principal d’aquesta unitat didàctica són les BeeBot, molt relacionades amb l’educació infantil i el primer cicle, però que habitualment no formen part de l’àrea artística. Es tracta d’un element interesant ja que té una forma molt propera a la sensibilitat dels nens i els infants poden interactuar físicament amb ell.

Analitzant amb el model SAMR, les Beebot, per exemple, estan dins de l’apartat de millora, concretament com a augment, i parlant en general de la unitat, de la Taxonomia de Bloom, es desenvolupa l’activitat de crear, ja que en ser sessions vinculades a l’àmbit artístic, té un pes molt important el fet de produir, idear i elaborar una obra pròpia.

Existeix una certa dificultat a l’hora de vincular l’art i les TiC, ja que a primària la competència artística té un enfocament molt més manipulatiu i experimental que no pas tecnològic. Tot i així, la relació entre TIC i art és evident, i acostar aquests dos termes en conjunt ha estat un dels principals objectius que ens hem proposat. 


Aquest projecte està editat en un format Pecha-Kucha, el qual consisteix en una presentació de 20x20 (20 diapositives i cadascuna amb una durada de 20 segons). La idea era crear una presentació creativa i gràfica. A continuació, us adjunto el vídeo de la presentació: dimecres, 3 de juny del 2015

Univers NINUS

L’Univers Ninus és un projecte educatiu adaptat a l’educació infantil que neix per a que els alumnes desenvolupin les seves capacitats entorn als eixos següents:

  • Ser i actuar de forma autónoma.
  • Pensar i comunicar.
  • Descobirr i tenir iniciativa.
  • Conviure i habitar el món.


L'Univers Ninus utilitza diferents suports per descobir les capacitats, objectius i continguts que es treballen en les àrees incloses en el currículum d'infantil. Aquests suports són fitxes, contes i contes interactius. Els personatges que ofereix aquest projecte són el fil conductor de l'aprenentatge i estan presents en tots els suports. A partir d'aquests recursos es treballa des de la psicomotricitat, el treball en equip, la comprensió oral, el raonament, el comportament i aspectes cognitius. Quan vaig llegir sobre aquest tipus de projecte que moltes escoles ja posen en pràctica a les seves aules, vaig comprendre que les tecnologies van molt més enllà de una pantalla, ja que podem interactuar fisicament amb elles i amb metodologies i activitats com aquests, és possible unir les TIC amb els continguts a treballar amb els nens i nenes. 

Tot i que és un projecte per a educació infantil, l'he trobat molt interessant per que se'n va de totes les metodologies i idees que teniem fins ara de treballar amb els alumnes i trobo que és una proposta molt interesant per dur a la pràctica. 

dissabte, 16 de maig del 2015

Robòtica a l'aula infantilAvui en dia hi ha moltes noves maneres de treballar dins l'aula, però cada vegada més s'està treballant a partir de la tecnologia i els recursos que aquesta ens aporta. Cercant diferents articles sobre el tema de l'Scratch, el qual consisteix en treballar en base a l'aprenentatge del llenguatge de la programació que permet als participants aprendre amb la robòtica, vaig anar a parar a un article que em va cridar molt l'atenció. Aquest tracta de la entrada dels robots a l'aula d'infantil, parlant de les BeeBot i Lego Wedo.

D'acord amb allò que es diu en aquest, la introducció de la robòtica a les aules incrementa una motivació per part dels alumnes que fa que tinguin ganes d'aprendre i experimentar amb aquells nous materials. Amb projectes com treballar la robòtica i la programació a les aules, es pretén iniciar un desenvolupament d'habilitats, capacitats i competències bàsiques a través de la resolució de petits reptes d'aprenentatge diaris. 


La robòtica ens permet treballar els continguts curriculars enfocats de manera diferent, molt més pràctica i tenint la capacitat d'anar proposant petits reptes diaris on els alumnes hauran d'anar assolint. A partir d'aquests materials es poden treballar totes les àrees curriculars a partir de l'assaig i l'error dels propis nens i nenes.

Cada vegada més hem de valorar la robòtica educativa com un recurs més per a l'aprenentatge, ja que desperta curiositat cap allò fins ara poc conegut pels més petits. 


dijous, 30 d’abril del 2015

Explicar contes avui

M'agradaria compartir amb vosaltres una aplicació que es va presentar a la Universitat que vaig trobar molt interessant per a posar en pràctica amb els més petits. És tracta d'una aplicació exclusiva per a iPad i iPod touch on es requereix tenir iOS 5.1.1 o posterior. Tot i tenir aquesta limitació per tal d'utilitzar-la, és un recurs molt recomanable. Aquesta es diu "Contes clàssics".

Es tracta d'una aplicació de contes clàssics dirigida a càrrec de la Fundació la Caixa. Podem trobar tot una sèrie de contes, tan en català com en castellà, els quals es van afegir a mesura que l'aplicació es va renovant. Aquests contes es poden simplement llegir, escoltar o mirar o, també, l'infant pot interactuar. Interactuar de manera que pot grabar-se o enregistrar la veu llegint el conte i després escoltar-lo, com també pot decidir per un començar, que escriure, com si vol canviar la temàtica del conte. És una aplicació que deixa la imaginació i creació en mans dels més petits, de manera que fa que aquests siguin els protagonistes.

En ser un aplicació destinada especialment a un públic infantil, és totalment segura i fora de publicitat. A més, la seva utilització és molt simple, el que proporciona una autonomia i llibertat a l'infant en un entorn segur.

Pel que fa la taxonomia de Bloom, l'aplicació fomentaria la creació de l'infant, com també el seu anàlisi, ja que està constantment observant, investigant, recopilant informació... Pel que fa el model SAMR, aquesta aplicació, a més de ser una millora equivalent a un augment de la tasca inicial simple (llibre), també es podria considerar que forma part de la transformació, concretament de la redefinició. Considero que està inclosa dins d'aquest apartat per que l'aplicació ens ofereix tot un seguit de funcions que, farà uns anys, eren inimaginables poder fer a través d'una màquina i amb un simple conte. dilluns, 27 d’abril del 2015

Aplicació DIC DIC

Avui en dia podem trobar infinites aplicacions destinades a nens i nenes, però no totes aquestes solen ser segures i fiables per als més petits. DIC DIC és una aplicació per aprendre ortografia i vocabulari alhora que l'infant interactua i juga. Aprèn de manera inconscient i va treballant l'escriptura i la correspondència so-grafia
DIC DIC és un aplicació totalment segura, sense publicitat ni vendes integrades. És atractiva pel que fa els infants, com també productiva. A més, és una aplicació de funcionament senzill i intuïtiu, on els nens i nenes poden jugar amb autonomia i seguretat. Esta destinada a infants dels 2 als 8 anys i es pot treballar tan la llengua materna, com una llengua estrangera, ja que es deixa escollir la llengua entre anglès, francès, català i castellà.

És un recurs que he considerat molt apropiat i convenient per a posar en pràctica amb els alumnes o des de casa mateix les pròpies famílies, ja que és una bona manera de treballar el vocabulari a través del joc. A més, l'aplicació permet escollir el nivell de dificultat, quina llengua es vol practicar i l'ús o no de pistes. 

A continuació, us deixo l'enllaç d'un vídeo promocional de l'aplicació on es mostra el seu funcionament:  https://vimeo.com/66080896Pel que fa la taxonomía de Bloom, seria una aplicació on s'aplica i s'analitza allò observat i allò que l'infant sap, de manera que aquest edita, executa, compara, prova... I pel que fa el model SAMR, seria una aplicació d'augment, de millora, ja que actua com a substitució, però, aniria cap a la part de transformació i modificació, ja que va més enllà de la simple activitat, ens aporta moltes més accions que fan que l'aplicació enriqueixi les seves funcions educatives. 

divendres, 24 d’abril del 2015

"Com llegir amb els que encara no en saben?"

Passada la diada de Sant Jordi, vaig llegir un article que em va cridar molt l'atenció. Com llegir amb els que encara no en saben? Bona pregunta i amb molt bona resposta també.

Tot i que els més petits moltes vegades sembli que no s'assabenten d'allò que se'ls està explicant, cal fer-ho per a que es vagin familiaritzant amb les paraules, els sons, els diferents tons de veu...

Llegir amb els més petits, tal i com comenta Paula Veciana en el seu article, és favorable per un seguit de punt:


  • Llegir per a parlar millor, ja que quan més és llegeix, més s'aprèn i s'adquireix coneixement.
  • Llegir per fer-se gran. Hi ha contes destinats pels més petits que ajuden a tractar temes que poden ser delicats però que cal tractar amb els infants, com el tema de la mort o de les emocions. També hi ha contes que ajuden a l'infant a treure hàbits i passar a ser un "nen gran".
  • Llegir per arribar més lluny pel que fa els propis interessos de l'infant. Un llibre ajuda al nen a observar, conèixer, descobrir, experimentar, imaginar...


A arrel d'aquest article, vaig recordar que fa uns anys enrere, vaig haver de treballar els hàbits a partir dels contes per a nens i nenes d'infantil o fins i tot d'escola bressol. Un conte o un llibre, tant si és per ser llegit o escoltar, és un bon recurs per aprendre, conèixer, investigar, descobrir, imaginar...

A continuació, us adjunto un conte que vam fer per treballar l'hàbit del pas de bolquer a l'orinal, un gran pas en la vida de tot infant. Aquest conte va ser creat, escrit, il·lustrat i editat de manera pròpia. Espero que en algun moment sigui útil per qualsevol infant i no tingui por a donar aquest pas tan gran!


                             
dimarts, 21 d’abril del 2015

Diada de Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi a Catalunya és una festa que es celebra el 23 d'abril amb el Dia del Llibre i la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l'amor. Alhora, és una jornada i tradició que reivindica la cultura catalana. Com a tradició catalana, des del segle XV és costum regalar una rosa vermella "com la sang" a l'estimada. A la dècada de 1930 s'hi afegeix la costum de regalar un llibre al noi, amb motiu del dia del llibre. 

D'aquesta Diada, data la llegenda del cavaller Sant Jordi que per rescatar a la princesa estimada, va haver de matar al drac que la tenia presonera. De la sang del drac, van sorgir roses de color vermell com la sang. D'aquí la tradició de regalar roses vermelles a les noies.

En motiu d'aquesta tradició, és interessant que els nens i nenes coneguin la seva llegenda i, en els millors dels casos, puguin representar-la o treballar-la de manera pràctica. 


La meva proposta per a treballar el Sant Jordi i alhora fomentar la pràctica de les TIC a l'aula, és treballar-lo a partir del Glogster. Glogster és una aplicació web 2.0 que ens permet crear murals digitals multimèdia. Els murals creats a partir d'aquesta eina, poder ser impresos, inserits en una web, projectats i utilitzats a classe mitjançant una PDI. 

A continuació, us deixo una proposta que vaig fer per a treballar el Sant Jordi a partir d'aquesta aplicació. A partir d'aquest mural, es pot accedir a pàgines web que et porten a la llegenda i a una pàgina amb activitats i jocs motivadors per als infants sobre la llegenda. A més, el mural inclou una música i un vídeo. divendres, 17 d’abril del 2015

"Menors i privacitat: la cara oculta de les aplicacions de joguines"

Diàriament ens trobem amb moltes notícies entorn les tecnologies i la seva introducció a les aules. Però, actualment, la introducció de les TIC va molt més enllà de les aules. La seva presencia amb els infants està cada vegada més introduïda a les llars familiars, de manera que els nens i nenes estan constantment en contacte amb les aplicacions i els jocs on-line a través de la xarxa. 

De totes les aplicacions que poden existir, n'hi ha que estan més protegides que d'altres pel que fa les dades personals dels menors. Fa un dies, vaig trobar un article que vaig trobar molt interessant de compartir amb tots vosaltres. Aquest article tracta sobre la cara oculta de les aplicacions de joguina, pel que fa els menors i la seva privacitat. 

Tal i com comenta l'article de Pilar Chacón, degut a la gran onada tecnològica, moltes empreses s'han vist forçades a adaptar-se a les noves tendències. Empreses com Famosa Town o LEGO, s'han vist compromeses a crear Apps per a infants de manera gratuita i sense publicitat. Però... Aquestes aplicacions van més enllà de les qüestions de marquèting de l'empresa o tenen uns altres objectius?Segons les paraules de Jens Moller, director de màrqueting del Grup LEGO, “Generalment, volem utilitzar el contingut digital per millorar l’experiència de construcció física, que és una part molt important i essencial del joc de LEGO. El considerem més com una millora del joc físic i no tant un reemplaçament del mateix”. 

Amb aquestes paraules, podem interpretar aquestes aplicacions com al recerca de millores per a la joguina física, tot i que avui en dia, aquestes empreses viuen sota el lema de: "Renovarse o morir", jugant a favor sempre dels seus propis beneficis

dissabte, 28 de març del 2015

Utilitat dels mapes conceptuals

Un dia se'ns va plantejar pensar quins conceptes van relacionats amb l'assignatura que actualment estem cursant de "Productes multimèdia infantils i juvenils". 

Cadascú dels alumnes, va pensar tres conceptes, dels quals, alguns d'ells van ser: xarxa, programes, internet, software, hardware, aprenentatge, aplicacions educatives, núvol, comunicació, xarxes socials, robòtica, competència digital, simulació, interactivitat, realitat augmentada, multimèdia, editors...

De tots aquests conceptes, se'ns va demanar crear un mapa conceptual amb cinc d'ells. Un mapa conceptual és un tipus de mapa on s'uneixen paraules o conceptes a partir d'altres paraules que li donen sentit. Aquests serveixen per exposar o resumir.

Per a fer el mapa conceptual, teniem a la nostra disponibilitat tres editors:
  • Cmap Tools: programa que requereix la seva instalació a l'ordinador per poder-lo utilitzar.
  • Bubbls.us: programa on-line i gratuit amb l'inconvenient de no poder utilitzar totes les funcions.
  • Webspiration classroom: programa on-line i gratuit però nomès durant 30 dies. 


Mapa conceptual fet amb el Webspiration classroom


Mapa conceptual fer amb el Bubbls.us
Però... Quina utilitat tenen aquests mapes conceptuals a cicle inicial? Molta més de la que ens podem pensar. Un mapa conceptual ens pot ajudar com a mestres a treballar qualsevol tema amb els nostres alumnes per a que puguin veure allò que és més important i cal destacar del que s'està aprenent. A partir del mapa conceptual, es poden treballar els conceptes més destacables que volem que adquireixin els alumnes. D'aquesta manera, a més de sintetizar, també els estarem ajudant a cercar allò més important de tota una gran informació. 

diumenge, 15 de març del 2015

Ampliem vocabulari!

El cicle inicial és una etapa on els nens i nenes han d'anar aprenent totes les paraules possibles i els conceptes per tal d'ampliar el seu vocabulari. És una etapa clau que serveix com a base de tot el seu procés d'aprenentatge. A més, també és el moment en què comencen a veure i treballar les primeres grafies amb accent i es comencen a fixar en l'ortografia de les paraules. Però, som conscients que no és una tasca senzilla la d'aprendre a escriure correctament, per això, existeixen moltes activitats i jocs on els infants poden aprendre jugant de manera dinàmica. 

A continuació, us adjunto un enllaç del portal Edu365 on, entre totes les activitats i jocs que ens ofereix, he trobat un de molt interessant per a treballar vocabulari, frases, escoltar com es diuen les paraules tot participant en el propi joc. Concretament aquest recurs tracta la temàtica del mercat, per tant, es pot aprofitar per treballar a l'aula amb la PDI en el moment de treballar el vocabulari relacionat amb el mercat, com fins i tot es pot complementar amb una visita o mini-sortida a visitar el mercat!
divendres, 13 de març del 2015

Quins recursos utilitzen les escoles?

A segon curs del grau en Mestre en Educació Primària, fem una petita estada a escoles d'educació primària. L'escola on vaig anar va ser l'escola Amistat de Figueres (Girona). 
L'Amistat és una comunitat d'aprenentatge on hi ha alumnes de moltes cultures diferents que conviuen en una mateixa comunitat. Es dóna molta importància a les relacions entre tots els membres que la formen, ja siguin alumnes, mestres com famílies. Tothom juga un paper primordial pel que fa l'educació dels més petits i tothom té l'oportunitat de participar. 

La meva experiència en aquesta comunitat ha sigut molt profitosa i m'ha ensenyat a veure l'ensenyament des d'un altre punt de vista. És una escola que no utilitza llibres, ni tampoc segueix unes matèries concretes, però, utilitzen les TIC constantment.

L'escola en sí, té un bloc on hi ha tot una sèrie d'aplicacions educatives per a poder jugar i aprendre des de casa. A més, cada cicle té el seu propi bloc.

En el bloc de cicle infantil, cicle al qual es centra aquest bloc, es mostren totes aquelles activitats que fan diàriament per que així les famílies puguin saber el que fan i deixen de fer els seus fills i filles.

En aquest bloc, hi ha tot una sèrie de recursos i aplicacions molt interessants destinades a aquest cicle. Entre totes les aplicacions, destacar-ne una que em va cridar molt l'atenció i em va agradar personalment. 


L'aplicació a destacar és un recurs per treballar medi, concretament el cicle de l'aigua. Em va cridar l'atenció per que veig que és un recurs que crida molt l'atenció dels alumnes i els ajuda a aprendre de manera interactiva alhora que els motiva.

Són un seguit d'activitats amb la Gota Rita, protagonista i guia de totes les activitats.

A continuació, us deixo l'enllaç a l'aplicació: Aprendre el cicle de l'aigua amb la Gota Rita.
Considero que és una aplicació molt recomanable per a treballar amb els nens i nenes de cicle inicial, ja que ajuda a aprendre la importància que té l'aigua a partir de jocs i activitats dinàmiques que criden l'atenció dels més petits.divendres, 6 de març del 2015

Plataforma ISSUU

En relació a l'entrada anterior de creació de contes, m'agradaria comentar també la plataforma ISSUU. ISSUU és una plataforma on-line gratuïta que actua com a revista digital. És un recurs on es poden publicar treballs, contes, fotografies, etc., que et permet compartir-los de manera pública a partir d'un enllaç. 

ISSUU, enfocat a cicle inicial, és un bon recurs per a exposar i publicar contes que poden ser o no creats pels propis mestres. També, permet fer un recull de totes les tasques dels alumnes per fer-ho públic i tenir el seu accés sempre que es requereixi.

Per veure de quina manera podem explotar al màxim aquest recurs, pel que fa l'àrea de llengües, no tant sols podem estar parlant de publicar un llibre, sinó també podem escanejar les feines o escrits dels alumnes per tenir un recull i fer un "llibre digital" que podrà tenir tothom. Des de l'àrea de plàstica, podem utilitzar-lo per a fer un recull de dibuixos, mosaics... 


Considero que és interessant aprofitar tot el possible els recursos que se'ns ofereixen per a treballar amb els nostres alumnes. Per això, m'agradaria compartir un conte penjat amb aquesta plataforma de creació pròpia. Aquest conte serveix per treballar amb els infants el valor de l'amistat i la soledat que poden sentir els nens i nenes quan es senten diferents a la resta. dijous, 5 de març del 2015

Storybird, crear i llegir contes!

Storybird és una aplicació ideal per a crear i llegir contes on-line. Alhora també actua com a xarxa social perquè permet compartir les creacions pròpies a les xarxes socials o bé a la propia pàgina de la web. Tot i que demana un registre per poder accedir-hi, esdevé un recurs molt útil per a fomentar la creativitat i imaginació dels alumnes.

Amb aquest recurs, els nens i nenes poden tant llegir els llibres que ja estan creats, o bé, poden crear el seu propi amb les imatges que el programa ja té incorporades. Aquestes imatges estan organitzades per temàtiques, cosa que facilita la seva cerca segons el tema que es vol tractar.

És una bona oportunitat per als alumnes perque els permet anar afegint diferents pàgines amb els seus dibuixos pertinents en el seu llibre de manera gairebé automatica. En cada pàgina, a més, poden decidir en quina posisció volen la imatge i allà on volen el text, ja que, a més de incorporar imatges, permet afegir text per a redactar el conte.

Considero que seria un bon recurs per a aplicar amb els alumnes per així donar-los la llibertat per a decidir que és el que volen redactar i de quina manera tot utilitzant les imatges i dibuixos que més els hi agradin o els hi cridi l'atenció.

A continuació, us deixo l'enllaç a una sèrie de tutorials per a poder entendre el seu funcionament i aprofitar al màxim tot allò que ens ofereix. 
divendres, 27 de febrer del 2015

Kahoot!

Un divendres, vam arribar a la classe de la menció i la mestre ens va fer agafar els telèfons mòbils. No estàvem acostumats a treballar d'aquesta manera, però vam seguir les seves indicacions, tot anat a una direcció que ella ens anava dient. Vam posar el nom d'usuari i tot seguit, vam veure que allò que estàvem posant als nostres aparells mòbils, apareixia a la pantalla de la PDI de l'aula.

Personalment, mai havia vist una activitat com aquesta, però vaig quedar fascinada de l'atenció que va arribar a cridar-me i d'interessats que ens mostràvem tots amb que estava passant. 

Kahoot! és una aplicació web a través de la pantalla i l'aparell mòbil. Consisteix en un recurs on es fan tot un seguit de preguntes per a després respondre-les de manera individual cada usuari amb el seu aparell tecnològic. Per això el nom d'usuari i el fet d'afegir-nos al joc, per tal de poder contestar les preguntes que anirien apareixent. 

Una vegada vam estar tots registrats i entrats en el joc, van començar a sortir tot una sèrie de preguntes sobre el bloc i el seu funcionament. Aquest tipus d'aplicació, feia un recull de les respostes i creava una gràfica en forma de puntuació, alhora que hi havia un rànquing on apareixien els més ràpids i els que portaven més avantatge pel que fa el coneixement del contingut.

El més curiós d'aquesta activitat, a més de poder veure què sabem i que no, és el fet de que es fomenta molt l'atenció, ja que la informació que ens dóna la pantalla de la PDI no és la mateixa que veiem en el mòbil. En el mòbil no es pot veure tota la informació, per tant, t'has de fixar molt bé què demana la pregunta i de quina manera demana respondre l'aplicació. 

És un recurs que serveix per a tenir uns coneixements previs d'allò que es pretén treballar posteriorment, com també, de manera positiva, dir que permet treballar de manera conjunta i alhora. Aquesta aplicació, tot i que pot semblar una mica complexa per a posar en pràctica amb cicle inicial, considero que a partir de tauletes, els alumnes poden utilitzar-la. És un recurs que fomenta l'agudesa visual i els reflexes alhora que fa bellugar el cervell per trobar la resposta correcta. Els mestres i les mestres poden tractar qualsevol temari o contingut, ja que l'aplicació permet fer creacions de preguntes pròpies. De cara als alumnes, és una novetat treballar a partir de les pantalles i a un tipus de joc on, sense adonar-se'n, estan treballant i aprenent. Aprendre jugant és la millor manera d'aprendre i adquirir els coneixements necessaris que han de tenir els nostres alumnes.

Molt recomanable posar en pràctica!Benvinguts i benvingudes internautes!

Benvinguts i benvingudes internautes! 

Viure aprenent és un bloc creat amb la finalitat de proporcionar tot una sèrie de recursos i materials per a treballar les TIC amb els nens i nenes de cicle inicial. En aquest espai trobareu tot una sèrie de recursos i pàgines externes útils per a aquest tipus d'edats per a que es vagin familiaritzant amb el món de la xarxa! 

L'objectiu és aprofitar el màxim possible els recursos que ens ofereix internet per així educar els nostres infants, com també el fet d'aprendre i conèixer a partir dels aparells electrònics, ja siguin ordinadors, mòbils, tableta o altres. 

Actualment estem on la tecnologia juga un paper molt important en les nostres vides i cal fer un bon ús d'aquesta. Aprendre a través de la xarxa en base els interessos i motivacions dels infants, és un altre enfocament pel que fa l'educació d'ara. 


Totes les aplicacions i/o recursos exposats en aquest blog seran tractats des de la vesant de la taxonomia de Bloom i del model SAMR que exposo les seves característiques a continuació: Aquest tipus d'organització ens serveix per a classificar en quin punt educatiu està qualsevol aplicació, de manera que podem veure si realment aporta o no significat a l'infant. *Aquest bloc és creat a partir d'un treball de curs de l'assignatura "Programes Multimèdia Infantils i Jovenils” de la Menció en TIC del Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Primària i Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Infantil de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Curs 2014-15. Professora: Josefina Ferrés