divendres, 27 de febrer de 2015

Kahoot!

Un divendres, vam arribar a la classe de la menció i la mestre ens va fer agafar els telèfons mòbils. No estàvem acostumats a treballar d'aquesta manera, però vam seguir les seves indicacions, tot anat a una direcció que ella ens anava dient. Vam posar el nom d'usuari i tot seguit, vam veure que allò que estàvem posant als nostres aparells mòbils, apareixia a la pantalla de la PDI de l'aula.

Personalment, mai havia vist una activitat com aquesta, però vaig quedar fascinada de l'atenció que va arribar a cridar-me i d'interessats que ens mostràvem tots amb que estava passant. 

Kahoot! és una aplicació web a través de la pantalla i l'aparell mòbil. Consisteix en un recurs on es fan tot un seguit de preguntes per a després respondre-les de manera individual cada usuari amb el seu aparell tecnològic. Per això el nom d'usuari i el fet d'afegir-nos al joc, per tal de poder contestar les preguntes que anirien apareixent. 

Una vegada vam estar tots registrats i entrats en el joc, van començar a sortir tot una sèrie de preguntes sobre el bloc i el seu funcionament. Aquest tipus d'aplicació, feia un recull de les respostes i creava una gràfica en forma de puntuació, alhora que hi havia un rànquing on apareixien els més ràpids i els que portaven més avantatge pel que fa el coneixement del contingut.

El més curiós d'aquesta activitat, a més de poder veure què sabem i que no, és el fet de que es fomenta molt l'atenció, ja que la informació que ens dóna la pantalla de la PDI no és la mateixa que veiem en el mòbil. En el mòbil no es pot veure tota la informació, per tant, t'has de fixar molt bé què demana la pregunta i de quina manera demana respondre l'aplicació. 

És un recurs que serveix per a tenir uns coneixements previs d'allò que es pretén treballar posteriorment, com també, de manera positiva, dir que permet treballar de manera conjunta i alhora. Aquesta aplicació, tot i que pot semblar una mica complexa per a posar en pràctica amb cicle inicial, considero que a partir de tauletes, els alumnes poden utilitzar-la. És un recurs que fomenta l'agudesa visual i els reflexes alhora que fa bellugar el cervell per trobar la resposta correcta. Els mestres i les mestres poden tractar qualsevol temari o contingut, ja que l'aplicació permet fer creacions de preguntes pròpies. De cara als alumnes, és una novetat treballar a partir de les pantalles i a un tipus de joc on, sense adonar-se'n, estan treballant i aprenent. Aprendre jugant és la millor manera d'aprendre i adquirir els coneixements necessaris que han de tenir els nostres alumnes.

Molt recomanable posar en pràctica!Benvinguts i benvingudes internautes!

Benvinguts i benvingudes internautes! 

Viure aprenent és un bloc creat amb la finalitat de proporcionar tot una sèrie de recursos i materials per a treballar les TIC amb els nens i nenes de cicle inicial. En aquest espai trobareu tot una sèrie de recursos i pàgines externes útils per a aquest tipus d'edats per a que es vagin familiaritzant amb el món de la xarxa! 

L'objectiu és aprofitar el màxim possible els recursos que ens ofereix internet per així educar els nostres infants, com també el fet d'aprendre i conèixer a partir dels aparells electrònics, ja siguin ordinadors, mòbils, tableta o altres. 

Actualment estem on la tecnologia juga un paper molt important en les nostres vides i cal fer un bon ús d'aquesta. Aprendre a través de la xarxa en base els interessos i motivacions dels infants, és un altre enfocament pel que fa l'educació d'ara. 


Totes les aplicacions i/o recursos exposats en aquest blog seran tractats des de la vesant de la taxonomia de Bloom i del model SAMR que exposo les seves característiques a continuació: Aquest tipus d'organització ens serveix per a classificar en quin punt educatiu està qualsevol aplicació, de manera que podem veure si realment aporta o no significat a l'infant. *Aquest bloc és creat a partir d'un treball de curs de l'assignatura "Programes Multimèdia Infantils i Jovenils” de la Menció en TIC del Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Primària i Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Infantil de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Curs 2014-15. Professora: Josefina Ferrés